Oprawy produkcji AQFORM są sfotometryzowane pod kątem krzywych rozsyłu światłości. Za pomocą takiego pliku fotometrycznego jesteśmy w stanie przygotować obliczenia oświetlenia.

Dzięki zastosowaniu najnowszego programowania dostępnego na rynku oraz specjalistycznej aparatury pomiarowej mamy możliwość opracowania wyników obliczeń w formie:

  • natężenia oświetlenia
  • całkowitego strumienia źródeł światła
  • mocy całkowitej i mocy na powierzchnię
  • luminancji
  • izolinii
  • pseudo kolorów (2D i 3D)
  • przekrojów poprzecznych i podłużnych
  • rozkładu natężenia oświetlenia w 3D
  • rozkładu luminancji w 3D
  • olśnienia obserwatora itp